ปันอาหาร ปันชีวิต #22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการของชุมชนในเรื่องการรับของจากกลุ่มปันอาหารปันชีวิตเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อกันเองภายในชุมชน ยังคงคำนึงถึงเรื่องมาตรการความปลอดภัยเรื่องโควิด

 ใส่แมส
 ใส่ถุงมือก่อนกำผัก จัดอาหาร
 ต่อแถวแบบเว้นระยะห่าง

และยังนำถุงผ้ามาเอง ใส่ผัก ใส่ข้าว นำกลับไปทำกินที่บ้าน

#ผู้เปราะบางชุมชนนางเลิ้ง
#กลุ่มปันอาหารปันชีวิต
#วิกฤตโควิด19เราจะไม่ทิ้งกัน