ปันอาหาร ปันชีวิต #23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

😘😘คนไทยในยามทุกข์ยากไม่เคยทอดทิ้งกัน
…วันนี้พี่น้องที่ต่อสู้เรื่องที่ดินอ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิได้รับข้าวสาร 1 ตันและผัก 200 กิโลกรัมแล้ว….โดยการสนับสนุนจากโครงการปันอาหาร-ปันชีวิตฯ ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังและสะพานบุญทุกท่านค่ะ🙏🙏