ปันอาหาร ปันชีวิต #24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจ “กลุ่มปันอาหารปันชีวิต” วิกฤตโควิด 19 เราจะไม่ทิ้งกัน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 พื้นที่กรุงเทพหมานคร และปริมณฑล

—-สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรรายย่อยทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท และอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น ประมาณ 200 ครอบครัว ผลผลิตผักและผลไม้ทั้งหมด 2,285 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 1,405 กิโลกรัม) งบประมาณ 45,865 บาท

—สนับสนุนปลาหลังเขียวแดดเดียว จำนวน 20,000 ตัว จากกลุ่มคนจับปลาคั่นกระไต สมาคมประมงพื้นบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 22,500 บาท

–จัดซื้อไข่ไก่ น้ำปลา น้ำมันพืช ให้กับครัวกลาง งบประมาณ 8,720 บาท

–ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 3,000 กิโลกรัม ให้แก่ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 500 กก. ชุมชนนางเลิ้ง 300 กก. กลุ่มโรงงานเย็บผ้าบางบอน 300 กก. เครือข่ายแรงงานข้ามชาติเอกชัย 300 กก. กลุ่มคนจนเคหะร่มเกล้า 600 กก. เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ หลังตลาด อตก. 200 กก. .เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ สมุทรสาคร 300 กก เครือข่าย กลุ่มคนพิการ 500 กก.

# วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

–สนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายตลาดสีเขียวขอนแก่น ผักสด จำนวน 200 กิโลกรัม งบประมาณ 5,000 บาท

–สนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จำนวน 7 ครอบครัว ผักสด จำนวน 400 กิโลกรัม งบประมาณ 6,400 บาท

–ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม

#วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

–ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม

–จัดซื้อ ไข่ไก่ น้ำมันพืช เครืองปรุง ของแห้ง และผักสด งบประมาณ 15,000 บาท

#วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 พื้นที่จังหวัดสงขลา

–ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม

ในครั้งนี้ กลุ่มปันอาหารปันชีวิต ได้ส่งมอบอาหาร ผลผลิต รวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อดูแลกลุ่มคนเปราะบาง ดังนี้

1. กลุ่มคนเปราะบาง เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 1,640 ครอบครัว
2. กลุ่มโรงงานเย็บผ้าบางบอน และกลุ่มคนเปราะบางรอบๆ 250 ครอบครัว
3. ชุมชนนางเลิ้ง 249 ครอบครัว
4. เครือข่ายสิทธิเพื่อแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร 200 ครอบครัว
5. เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ หลังตลาด อตก. จำนวน 83 ครอบครัว
6. กลุ่มเปราะบางเคหะร่มเกล้า จำนวน 364 ครอบครัว
7. กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซอยเอกชัย 70 จำนวน 150 ครอบครัว
8. เครือข่ายชุมชนปฎิรูปที่ดินชัยภูมิ จำนวน 167 ครอบครัว
9. เครือข่ายสลัมสี่ภาคนครศรีธรรมราช จำนวน 320 ครอบครัว
10. เครือข่ายสลัมสี่ภาค สงขลา จำนวน 295 ครอบครัว
11. เครือข่ายเด็กพิการ จำนวน 100 ครอบครัว

**ทั้งนี้มีผู้บริจาคอื่นๆ ที่ได้ร่วมส่งมอบผลผลิต อาทิ

— คุณพีรพล บริจาคข้าวสาร จำนวน 6,000 กิโลกรัม แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช และสงขลา

–มูลนิธิ MOA ร่วมบริจาคผักสด 40 กิโลกรัม
–เครือข่ายเกษตรกรรายย่อย จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคแฟง 100 กิโลกรัม
— คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ KSL น้ำตาลขอนแก่น บริจาคน้ำตาลทราย 800 กิโลกรัม
— QMP บริจาคเนื้อหมู จำนวน 20 กิโลกรัม
–มูลชัยพัฒนา ด้วยการประสานงานของแม่หนิง บริจาค ปลากระป๋อง 1,000 กระป๋อง
–คุณเชอรี่ บริจาคมะพร้าว 100 ลูก
–ขอบคุณแม่วรรณ และ Dpx Logistics ที่สนับสนุนการขนส่ง มอบอาหารให้กับกลุ่มเปราะบางทุกสัปดาห์ และในครั้งนี้ ยังได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวสารไปยังพื้นที่สงขลาและนครศรีธรรมราชด้วยคะ