ปันอาหาร ปันชีวิต #25

ที่มา : way magazine

วิกฤติ Covid-19 สั่นคลอนความมั่นคงทางอาหาร การสร้างพื้นที่อาหารในเมืองควรจะเป็นเรื่องปกติ คำถามก็คือ ทำอย่างไรเมืองและชุมชนจึงจะมีพื้นที่สร้างอาหาร และเป็นอาหารที่ปลอดภัยแก่การบริโภค