ปันอาหาร ปันชีวิต #26

ภารกิจ “กลุ่มปันอาหารปันชีวิต” วิกฤตโควิด 19 เราจะไม่ทิ้งกัน
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 พื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล สมุทรสาคร ชลบุรี สตูล และนครพนม
—-สนับสนุนรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อย 8 กลุ่ม
  1. กลุ่มปันสุขออร์แกนิค กรุ๊ป สระบุรี
  2. กลุ่มปันสุขออร์แกนิค กรุ๊ป เพชรบูรณ์
  3. เครือข่ายจากเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรธรรมชาติ MOA ลพบุรี
  4. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ พัทลุง
  5. ห้องเรียนท้องนาเขาคูหา สงขลา
  6. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  7. เกษตรกรรายย่อย ธัญชาติฟาร์ม นครปฐม
  8. ฟาร์มเลี้ยงหมู QMP
—-ส่งมอบข้าวสาร อาหาร สิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อดูแลกลุ่มคนเปราะบางกว่า 1,300 ครอบครัว มูลค่ากว่า 202,000 บาท
 1. กลุ่มโรงงานเย็บผ้าบางบอน และชุมชนใกล้เคียง 250 ครอบครัว
 2. ชุมชนนางเลิ้ง 249 ครอบครัว
 3. กลุ่มเปราะบางเคหะร่มเกล้า 364 ครอบครัว
 4. ชุมชนบ้านเอื้ออาทร พระรามสอง 300 ครอบครัว
 5. กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซอยเอกชัย 76 150 ครอบครัว
 6. พี่น้องแรงงานข้ามชาติ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 150 ครอบครัว
 7. พี่น้องผู้เปราะบางในชุมชนเขา นา เล จ.สตูล 80 ครอบครัว
 8. กลุ่มเปราะบาง สถานรับเลี้ยงเด็กจังหวัดนครพนม จำนวน 7 แห่ง 4 อำเภอ 340 ครอบครัว
**ทั้งนี้มีผู้บริจาคอื่นๆ ที่ได้ร่วมส่งมอบผลผลิต อาทิ
— คุณพีรพล บริจาคข้าวสาร จำนวน 2,100 กิโลกรัม
–มูลนิธิ MOA ร่วมบริจาคผักสด 50 กิโลกรัม
— QMP บริจาคเนื้อหมู จำนวน 20 กิโลกรัม
— บริษัทท็อปออร์กานิก โปรดักส์แอนซัพพลายส์ จำกัด บริจาคแผ่นแป้ง 1,000 ห่อ และข้าวสาร 20 กิโลกรัม
–ขอบคุณแม่วรรณ และ Dpx Logistics ที่สนับสนุนการขนส่ง มอบอาหารให้กับกลุ่มเปราะบางทุกสัปดาห์