ปันอาหาร ปันชีวิต #4

นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS)

9 เมษายน เวลา 10:26 น.คุณนาตยา สิมภา ทีมข่าวพลเมือง C-site ติดตาม “กลุ่มปันอาหาร ปันชีวิต” เครือข่ายสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และมูลนิธิสุขภาพไทย ที่ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งระดมทุนเพื่อสมทบในการจัดหาวัตถุดิบ พืชผักสวนครัว และข้าวสาร จากเกษตรกรรายย่อย ก่อนจะนำไปแบ่งปันกับเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (9 เม.ย.63) #กินอยู่รู้รอบ #CSite #ข่าววันใหม่ #นักข่าวพลเมือง #ThaiPBS