ปันอาหาร ปันชีวิต #6

“กลุ่มปันอาหารปันชีวิต” วิกฤตโควิด 19 เราจะไม่ทิ้งกัน

กลุ่มคนเย็บผ้าบางบอน ที่ต้องอยู่ร่วมกันประมาณ 30 คน ตอนนี้โรงงานปิดแล้ว รอใ้สถานการณ์ดีขึ้นจึงจะกลับมาเปิดโรงงานอีกครั้ง

กลุ่มปันอาหารปันชีวิต ได้ส่งมอบวัตถุดิบทำอาหารไปแล้ว 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ผัก 59 กก. / ข้าวสารอินทรีย์ 300 กก.
ครั้งที่ 2 กะหล่ำปลี 50 กก. / เครื่องปรุง / มะม่วง 30 กก.