ปันอาหาร ปันชีวิต #1

“กลุ่มปันอาหารปันชีวิต” วิกฤตโควิด 19 เราจะไม่ทิ้งกัน

ขอขอบคุณป้าป้อม Pom Suetorchart ได้นำของแห้งและร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เดือดร้อน นำส่งให้กับกลุ่มผู้เปราะบางที่ขาดแคลนอาหาร

#ปันอาหารปันชีวิต