ผังเมืองใหม่ เปิดทางนิคมอุตสาหกรรมขยายตัว

กรมโยธาฯรับลูกกระทรวงอุตฯขอเพิ่มพื้นที่นิคม เปิดทางทั่วประเทศแก้ไขผังเมืองรวม ยอมลดความเข้ม เปิดช่องพัฒนาได้ทั้งพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมเต็มพิกัด เผย 29 จังหวัดขอนับหนึ่งใหม่ ชี้จังหวัดภาคตะวันออกต้านเปิดนิคมใหม่ คนในพื้นที่ต้องตัดสินใจเอง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอให้พิจารณาชะลอการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดและปรับปรุงข้อกำหนดให้ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมได้มากขึ้น ล่าสุดกรมได้ทำหนังสือถึงทุกจังหวัดทั่วประเทศว่า หากจังหวัดใดต้องการจะปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดใหม่ ให้ยื่นเรื่องมาที่กรมภายใน 30 วัน

เปิดโผจังหวัดขอแก้ไขร่างใหม่

ล่าสุดหลายจังหวัดทยอยยื่นเรื่องเข้ามาที่กรมแล้ว มี 2 รูปแบบ คือ 1.จังหวัดขอออกประกาศบังคับใช้ร่างผังเมืองรวมไปก่อน หลังจากนั้นจะขอปรับปรุงแก้ไขภายหลัง มีจำนวน 19 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย แพร่ แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราด นครปฐม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส พังงา พัทลุง พิษณุโลก ระนอง สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุทัยธานี
และ 2.จังหวัดที่จะขอถอนร่างผังเมืองรวมที่เสนอมาพิจารณาและนำกลับไปทบทวนใหม่ โดยจะเริ่มกระบวนการพิจารณาร่างผังเมืองรวมในลักษณะนับหนึ่งใหม่ จำนวน 29 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พิจิตร มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุโขทัย สุราษฎร์ธานี อำนาจเจริญ

ขอทำรายละเอียดเพิ่ม 8 จังหวัด

นอกจากนี้มี 16 จังหวัดยังไม่ตัดสินใจ เพราะอยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาจังหวัดดำเนินการจัดทำรายและเอียด เพื่อเสนอมายังกรมต่อไป ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย กระบี่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา น่าน ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา ยะลา ระยอง ลำปาง สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี ส่วนบึงกาฬซึ่งเป็นจังหวัดใหม่ ขณะนี้ยังไม่ผังเมืองรวมบังคับใช้
สำหรับ 8 จังหวัดที่ผังเมืองรวมจังหวัดประกาศบังคับไปแล้ว และอยู่ระหว่างจะพิจารณารายละเอียดที่จะเสนอปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ นครนายก ปราจีนบุรี ยโสธร ราชบุรี สระบุรี ภูเก็ต ส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ข้อยุติแล้ว โดยจะขอปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

ลดความเข้มข้นข้อกำหนด

นายมณฑล กล่าวว่า แนวทางในการปรับปรุงผังเมืองรวมจะใช้วิธีแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ลดความเข้มข้น และให้มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทั้งด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมมากขึ้น เพราะของเดิมจะเข้มข้นมาก จนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่ประกอบกับผังเมืองรวมหลายจังหวัดมีการยก ร่างมานานแล้ว ไม่สอดรับกับสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน ดังนั้นหากจังหวัดใดยังจำเป็นต้องการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือต้องการอนุรักษ์พื้นที่บางส่วนไว้เป็นกรณีพิเศษ ก็ให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติคุมการก่อสร้าง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาเป็นรายพื้นที่ได้ ทั้งนี้การปรับปรุงผังเมืองใหม่ดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี

โยนจังหวัดพิจารณาเองโซนตะวันออก

นายมณฑลกล่าวว่า สำหรับกรณีที่มีการต่อต้านการเปิดพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใหม่ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก หลังจากที่หลายจังหวัดขอแก้ไขปรับปรุงผังเมืองใหม่ ถือเป็นเรื่องของทางจังหวัดที่จะต้องพิจารณาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ว่าต้องการพัฒนาพื้นที่ไปในทิศทางไหน และเสนอมายังกรม “จังหวัดก็ต้องดูเรื่องสัดส่วนของการพัฒนา ทั้งพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ต้องให้เหมาะสม และทางจังหวัดต้องไปพิจารณาว่าที่มีอยู่เดิมเหมาะสมหรือยัง ถ้าไม่เหมาะเสนอขอปรับใหม่ กรมก็จะพิจารณาให้ เพราะกรมทำหน้าที่เป็นแค่พี่เลี้ยงของจังหวัด และนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอถอนเรื่องมาปรับปรุงใหม่เท่านั้น”

อย่างไรก็ตาม ผังเมืองที่ดีต้องมีความสมดุล ทั้งด้านการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะต้องไปด้วยกันได้ ไม่ใช่อนุรักษ์เพียงอย่างเดียว เพราะประเทศจะไม่เจริญ เนื่องจากพัฒนาไม่ได้ แต่ละส่วนจึงต้องมีความสมดุลกัน

ที่มา : ประาชาติธุรกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง