หนังสือเรื่อง หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2559 พ่อชอย สุขพินิจ

 

พ่อชอย สุขพินิจ กรูหมอพื้นบ้านชุมชนไทยเขมร แห่งบ้านโคกพยูง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นแพทย์ไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

หมอชอย เป็นคนไทยเชื้อสายเขมร ได้เรียนรู้วิชาหมอพื้นบ้านมาตั้งแต่เด็กกับคุณตาทิม ยิ่งชูรส ทั้งช่วยขุดช่วยตัดในการหาสมุนไพร เมื่อบวชท่านก็ได้เรียนวิชาจากหลวงพ่อแจ่ม จัณโท ทั้งเรื่องสมุนไพร และวิชาต่อกระดูก จากคัมภีร์ใบลานภาษาขอม

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือพ่อชอย สุขพินิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง