หนังสือเรื่อง หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2557 พ่อหนาน อินสม สิทธิตัน

 

หมออินสม สิทธิตัน หมอเมืองผู้สืบสานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนา แห่งบ้านป่าป๋วย ตบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นแพทย์ไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 จากคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

หมออินสม เป็นชาวไทยล้านนาได้รับการถ่ายทอดวิชาการแพทย์พื้นบ้านเมื่อครั้งบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์จากพระครูปวน เหมวัณโณ เจ้าอาวาสวัดห้วยกาน หลังจากลาสิกขาบทออกมาชาวบ้านจึงเรียกขานว่าพ่อหนานสืบมา

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือ พ่อหนาน อินสม สิทธิตัน หมอเมืองผู้สืบสานภูมิปัญญา

บทความที่เกี่ยวข้อง