หนังสือเรื่อง หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2560 พ่อหมอทองสา เจริญตา

 

พ่อหมอทองสา เจริญตา หมอยาซุมใหญ่ ใจพระ แห่งบ้านห้วยคล้อ ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นแพทย์ไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

หมอทองสา เกิดและเติบโตที่อำเภอเลิงนกทา ท่านเป็นหมอพื้นบ้านที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อ 56 ปีที่แล้ว ความรู้ต่างๆและประสบการณ์จากการดูแลรักษาคนไข้ทำให้มีชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล ประกอบกับท่านมียาห่อใหญ่ๆติดตัวไปตลอด ชาวบ้านจึงขนานนามว่า หมอยาซุมใหญ่

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือพ่อหมอทองสา เจริญตา

บทความที่เกี่ยวข้อง