หนังสือเรื่อง หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2555 หมอสง่า พันธุ์สายศรี

 

หมอสง่า พันธุ์สายศรี หมอพื้นบ้านแห่งตำบลพะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นแพทย์ไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 จากคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

หมอสง่า นับถือศาสนาอิสลาม ชื่ออิสลามของท่าน คือ กอเดรด ท่านได้สืบทอดวิชานวดโดยใช้เท้าเหยียบเหล็กแดงมาจากบรรพบุรุษ รักษาอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต และด้วยความรู้หลายด้าน ทำให้หมอสง่าได้เป็นที่พึ่งของคนไข้ทั้งในฐานะหมอยาสมุนไพร หมอตำแย หมอนวด หมอเป่า หมอมนต์ และท่านยังได้รับการยอมรับจากทางการโดยการตั้งให้เป็นแพทย์ประจำตำบลอีกด้วย ปัจจุบันหมอสง่า พันธุ์สายศรี ได้เสียชีวิตแล้วในวัย 93 ปี

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือ พ่อหมอสง่า พันธุ์สายศรี

บทความที่เกี่ยวข้อง