หนังสือเรื่อง หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2558 พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์

 

ในปี 2558 นี้ เป็นปีแรกที่มีผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นแพทย์ไทยดีเด่นแห่งชาติ 2 ท่านด้วยกัน ได้แก่ 1.พ่อใหญ่พรมมา แสงชมภู และ 2.พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์

พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์ หมอพื้นบ้านตีเปล่าของมวลชน แห่งบ้านหนองบัว ต.โคกสี
อ.วังยาง จ.นครพนม ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นแพทย์ไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

หมอสอย เกิดในครอบครัวชาวนาที่เป็นหมอพื้นบ้านด้วย คือ ปู่และพ่อ ท่านจึงได้สืบทอดวิชาการแพทย์พื้นบ้านมาจากปูและพ่อ เรียนรู้เข้าป่าหายาสมุนไพร และการดูแลรักษาคนไข้ และท่านได้ตั้งปฏิปทารักษาศีลห้าโดนเคร่งครัดตลอดชีวิต

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือพ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง