หนังสือเรื่อง หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2562 พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ

 

พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ หมอพ่อพระแห่งหลังสวน บ้านบ่อโค(หมู่ 3) ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นแพทย์ไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

หมอเสริฐ ได้รับการสืบทอดวิชาหมอพื้นบ้านมาจากคุณตาคือพ่อเฒ่าแดงยาว ศรีกิ้ม ท่านได้บวชเรียนอยู่ถึง 19 พรรษาก็ได้ลาสิกขาบทออกมา ท่านรักษาทั้งโรคกระดูก อัมพฤษ์ อัมพาต โรคซางในเด็ก เป็นที่ยกย่องและนับถือของชาวบ้าน

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือพ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง