หนังสือเรื่อง หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2558 พ่อใหญ่พรมมา แสงชมภู

 

ในปี 2558 นี้ เป็นปีแรกที่มีผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นแพทย์ไทยดีเด่นแห่งชาติ 2 ท่านด้วยกัน ได้แก่ 1.พ่อใหญ่พรมมา แสงชมภู และ 2.พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์

พ่อใหญ่พรมมา แสงชมภู ผู้สืบสานภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสานแห่งภูผาผึ้ง บ้านกุดหว้า
ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นแพทย์ไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

หมอพรมมา เกิดในครอบครัวชาวนาเชื้อสายผู้ไทยทรงดำ ได้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อครั้งที่บวชที่วัดกกต้อง และสืบทอดภูมิปัญญาผู้ไทยอีสานจากพระครูทองอ่อน เจ้าอาวาสวัดกกต้อง ทั้งยังเรียนวิปัสนนากรรมฐานกับหลวงปู่เสนและวิชาหมอยาสมุนไพร ถึงแม้ท่านได้ลาสิกขาบทออกมาแล้ว แต่ก็ยังช่วยเหลือดูแลชาวบ้านยาวนานถึง 60 ปี

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือพ่อใหญ่หมอพรมมา แสงชมภู

 

บทความที่เกี่ยวข้อง