มช.วิจัยตะไคร้ต้น ทำน้ำมันหอมระเหยไล่ยุง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกวิจัย “ตะไคร้ต้น” เครื่องเทศชั้นดีของผู้คนบนดอย มีกลิ่นหอมเหมือนตะไคร้ผสมมะนาว และมีรสเผ็ดซ่า วิจัย พบมีปริมาณน้ำมันหอมระเหยสูง และมีคุณสมบัติเด่นทั้งเป็นอโรมาทอราปีและมีฤทธิ์ไล่ยุงได้ดี แนะนำให้ส่งเสริมการใช้ในชุมชนให้มากขึ้น

โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากน้ำมันตะไคร้ต้น เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมทีมวิจัย รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา, รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด, รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ และ รศ.ภญ.สุวรรณา เวชอภิกุล โดยนำตะไคร้ต้นมาจากอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่ามีน้ำมันหอมระเหยในปริมาณสูง มีกลิ่นที่ผสมผสานของตะไคร้และมะนาว จึงสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสำหรับอโรมาเทอราปีและผลิตภัณฑ์ไล่ยุงได้

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?

บทความที่เกี่ยวข้อง