ยื่นจดข้าวจีไอพันธุ์ลืมผัว สร้างราคาสู้ตลาดโลก

หลังจากสหภาพยุโรปรับรองการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และให้ไทยสามารถใช้ตรา GI EU บนบรรจุภัณฑ์ได้นั้น นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่า ขณะนี้มีข้าวที่จดทะเบียนเป็นข้าว GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยแล้ว 8 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง, ข้าวเจ็กเชยเสาไห้, ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร, ข้าวก่ำล้านนา, ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี และข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

สำหรับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ผ่านการรับรองจากสหภาพยุโรป ซึ่งมีผู้ประกอบการ 12 รายนั้น ทางกรมการข้าวจะให้การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้า ทั้งในด้านการตรวจสอบรับรองตั้งแต่แปลงในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด (GAP) การพัฒนาโรงสีข้าว หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต มีการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต (GMP) และคาดว่าจะวางจำหน่ายสินค้าติดตรา GI EU หลังการเก็บ เกี่ยวข้าวนาปีประจำฤดู 2556/ 57 โดยราคารับซื้อจะแพงกว่าข้าวทั่วไป ซึ่งขณะนี้ตลาดต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจ โดยเฉพาะจีนที่มีการติดต่อเจรจาเข้ามาแล้ว

และเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าข้าวของไทยใหม่ ยกระดับสินค้าข้าวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ให้ข้าวไทยเป็นข้าวเพื่อสุขภาพ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปีนี้กรมการข้าวจะดำเนินการขอขึ้นทะเบียน GI ในข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ที่ได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อปี 2555 ในชื่อสินค้า “ข้าวลืมผัวเพชรบูรณ์” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับรอง GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว จากนั้นจะยื่นขอจด ทะเบียน GI กับสหภาพยุโรปต่อไปแบบเดียวกับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ที่มา : ไทยรัฐ

บทความที่เกี่ยวข้อง