รับอาสาสมัคร ดูแลเด็กบ้านราชวิถี..คลิกที่นี่

งานอาสาสมัครเป็นงานที่ใครๆก็สามารถทำได้ มาด้วยใจและกายที่พร้อม พร้อมในเรื่องเวลา พร้อมด้านจิตใจคือมีพื้นฐานรักเด็ก อยู่กับเด็กได้เป็นเวลานาน ใส่ใจปัญหาของเด็ก ด้วยตระหนักว่าเด็กคือความหวังของสังคม และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ที่จะต้องให้การช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก

แม้ว่าเด็กในสถานสงเคราะห์จะมาจากที่แตกต่างกันแต่ประสบการณ์ที่เด็กในสถานสงเคราะห์ทุกคนมีร่วมกัน คือ การพลัดพราก แยกจากครอบครัว การเปลี่ยนแปลงที่กินอยู่หลับนอนบ่อยครั้ง แต่ละครั้งทำให้เด็กเกิดความไม่มั่นใจ ไม่ปลอดภัย เศร้า ฯลฯ ซึ่งทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะปรับเพื่อตัวเอาตัวรอดตามสัญชาตญาณ และเด็กจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามอายุ ปัจจัยทางกายภาพและประสบการณ์เดิม ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เลี้ยงดูสนใจ ถ้าเด็กได้รับการตอบสนองจากผู้เลี้ยงดูแลหน้าใหม่อย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ พึ่งพิงได้ เด็กก็จะสบายกายสบายใจและให้ความไว้วางใจกับผู้เลี้ยงดูคนนั้น การได้มีอาสาสมัครได้คอยมาเป็นเพื่อนพี่หรือน้าอา แม้แต่ปู่ย่าตายาย ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ คอยช่วยเหลือด้านต่างๆ

อาสาสมัคร มาด้วยการแบ่งปันเวลา และจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักความปรารถนาดี ที่จะสนับสนุนเด็กๆให้เขาเหล่านี้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ

ในปัจจุบันมูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินงานภายใต้โครงการ “พัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” ด้วยความร่วมมือกับ (1)สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด (2)สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (3)สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี และ(4)สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า (5)สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ โดยได้เปิดรับจิตอาสาทั่วไปได้มีโอกาสมาช่วยสนับสนุนเด็กๆเหล่านี้ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เวลาเพียงวันละ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ เท่านั้น

ในขณะนี้ เปิดรับอาสาที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี รุ่นที่ 2/2562 

กิจกรรมอาสา : สอนการบ้าน สอนหนังสือ สอนทักษะทางสังคม เป็นเพื่อนเล่น ส่งเสริมพัฒนาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 

โดย อาสาเลือกทำหน้าที่อาสาสมัคร วันใดวันหนึ่ง ต่อไปนี้

@ พุธ :       เวลา 9.00-12.00 น.     รับอาสา  25 คน

@ ศุกร์ :     เวลา 9.00-12.00 น.      รับอาสา  25 คน

@อาทิตย์ : เวลา 9.00-12.00 น.      รับอาสา  25 คน

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

  1. สามารถร่วมกิจกรรมกับเด็กอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยมาต่อเนื่องสม่ำเสมอ 4  เดือน (16 ครั้ง)
  2. มีความอดทน แบ่งปันความรักให้กับเด็ก
  3. ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงร่วมกัน กติกาของโครงการ เช่น อาสาไม่สามารถเลือกเด็กที่ดูแลเองได้ การจับคู่พี่อาสากับเด็กนั้นจะมีกระบวนการตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และอาสาจะได้ดูแลเด็กคนเดิมทุกครั้งจนครบตามระยะเวลาของโครงการ
  4. มีใจเปิดกว้าง มีทัศนคติที่ต่อการอยู่ร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่าง และปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ
  5. เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
  6. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

ใบสมัครอาสาบ้านราชวิถี รุ่น2-2562

 

กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งมาที่ อีเมล์ : thaihof@gmail.com
หรือโทรสาร 02-5894243 , 02-591-8092 กด 15
..เปิดรับ ตั้งแต่วันนี้.และอาสาสมัครเข้ารับการปฐมนิเทศน์อาสาใหม่ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 
สอบถามเพิ่มเติม มูลนิธิสุขภาพไทย โทร. 02-589-4243 , 02-591-8092 หรือ มือถือ 087-5101687 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)

ดำเนินงานโดย      มูลนิธิสุขภาพไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)
สนับสนุนโดย         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)