วช. เตรียมจัดทำร่างนโยบายสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพรไทย

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เตรียมจัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพรไทย 5 ปี ตั้งแต่ปี2555 – 2559 เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมงานวิจัยและสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพสมุนไพรไทย

ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติจะจัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพรไทยในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้เป็นปัจจุบัน ร่วมกับนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน มาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพรไทยอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นงานวิจัยสมุนไพรในเชิงสุขภาพ ความงาม เครื่องสำอาง และผลักดันให้เกิดการใช้งานสมุนไพรไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประเทศไทยใช้สมุนไพรมานานแล้ว แต่ยังขาดความเชื่อมั่นในการนิยมใช้งานจากผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องใช้งานวิจัยเข้ามาเป็นส่วนสร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมุนไพรไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลสมุนไพรให้ผู้บริโภคใช้ได้สะดวกและเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งคาดหวังให้เกิดการสร้างเมืองวิจัยสมุนไพรไทย 4 ภูมิภาคของประเทศ เพื่อวิจัยและพัฒนาสมุนไพรที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานมีศูนย์จำหน่ายและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไทยอย่างครบวงจร

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

จี้ ‘รมว.-ปลัดสธ.’ ออกกฎคุมการวิจัยสมุนไพรในมนุษย์ ยกเคสหมอแสง หวั่นปชช.เสี่ยง

admin 6 เมษายน 2019

เมื่อวันที่ 27 เมษายน นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการและ […]

การวิจัยเรื่องกัญชารักษาโรค

admin 6 เมษายน 2019

โดย…ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหา […]

วิจัยชี้ชัดข้าวรมเมทิลฯตกค้าง ทั้งซาว-หุงสารยังเหลือครึ่ง

admin 4 เมษายน 2019

รศ.ดร.จิราภรณ์ ลิ้มปานานนท์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศา […]