วิจัยชี้เด็กยุคใหม่วิ่งช้าลง

ทีมวิจัยจากออสเตรเลีย เปิดเผยข้อมูลระหว่าง การประชุมประจำปีของสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน ระบุว่าสมรรถภาพร่างกายของเด็กในยุคปัจจุบัน ลดลงกว่าเด็กในยุคก่อนหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ โดยพบว่าเด็กในปัจจุบันวิ่งช้าลงกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ในสมัยที่ยัง เป็นเด็ก

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย วิเคราะห์ข้อมูลเด็กจำนวน 25 ล้านคน จาก 28 ประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากช่วงเวลา 46 ปี พบว่าโดยเฉลี่ยเด็กในยุคปัจจุบันวิ่งได้ช้าลงกว่าเด็กเมื่อ 30 ปีก่อน โดยจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ความอดทนของระบบหัวใจ ซึ่งวัดได้จากระยะทางที่เด็กสามารถวิ่งได้ในระยะเวลาที่กำหนด ลดลงอย่างต่อเนื่องราว 5 เปอร์เซ็นต์ ทุกๆ 10 ปี ผลวิจัยระบุว่าการลดลงดังกล่าวจะพบในเด็กชายและเด็กหญิงตั้งแต่อายุ 9 ถึง 17 ปี ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับโรคเบาหวานในเวลาต่อมาด้วย โดยปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่พบในประเทศในตะวันตก อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ จีน และฮ่องกง ด้วยเช่นกัน

ดอกเตอร์แกรนต์ ทอมคินสัน หัวหน้าทีมวิจัยระบุว่า จริงๆแล้วความสามารถในการวิ่งที่ลดลง ราว 30-60 เปอร์เซ็นต์ นั้นเป็นผลมาจากมวลไขมันที่เพิ่มขึ้น และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เด็กออกกำลังกายให้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่มีโอกาสเกิดขึ้นตามมาได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวเด็กๆ จึงควรออกกำลังกายที่ทำให้เหงื่อออก เช่น การวิ่งเล่น หรือปั่นจักรยาน ทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง

ที่มา : มติชนอนไลน์ 25 พ.ย.56

บทความที่เกี่ยวข้อง

เวทีการพัฒนางานประจำสู่การทำวิจัย เพื่อสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

admin 19 มิถุนายน 2019

ชี้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ก่อให้เกิดความรู้เพียบ อ […]

เล่าเรื่อง 10 ปีอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

admin 19 มิถุนายน 2019

คุณรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย และอดีตสมาชิ […]