สธ.เตือนเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย

วันนี้ (5เมษายน 2556) นายแพทย์ประดิษฐสินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย มอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ว่า ตามที่มีรายงานข่าวการเสียชีวิตผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกที่ประเทศกัมพูชาและในภูมิภาคนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้เตรียมพร้อมระบบการเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดนก โดยให้สำนักระบาดวิทยาและโรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวมที่มีอาการรุนแรง เพื่อให้สามารถตรวจจับสัญญาณโรคได้ทันท่วงที และเตรียมความพร้อมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว หรือเอสอาร์อาร์ที ที่มีครอบคลุมทุกอำเภอกว่า 1,200ทีม พร้อมลงพื้นที่ตลอด 24ชั่วโมง หากพบหรือได้รับรายงานว่าพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นไข้หวัดนก นอกจากนี้ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เฝ้าระวังในชุมชนด้วย ทั้งแนะนำการป้องกันโรค และรายงานความผิดปกติสัตว์ปีกป่วยตาย

ในการเตรียมพร้อมระบบการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัดนก ขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้สำรองยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir)ไว้ทุกแห่ง หากพบผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยว่าจะติดเชื้อไข้หวัดนก โดยเฉพาะผู้ที่มีไข้ ไอ หรือมีปัญหาปวดบวม ปอดอักเสบร่วมด้วย ให้ซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกอย่างละเอียด เพื่อให้การดูแลตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติกาตร์การแพทย์ในการตรวจยืนยันเชื้อ

พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ให้รับประทานเนื้อสัตว์ปีกรวมทั้งไข่ ที่ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกรวมทั้งประชาชน อย่านำสัตว์ปีกที่กำลังป่วยหรือมีอาการผิดปกติหรือซากสัตว์ปีกมาชำแหละประกอบอาหาร เนื่องจากหากสัตว์ปีกติดเชื้อไข้หวัดนกอาจทำให้โรคติดสู่คนได้ ขอให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เพื่อทำการส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อทางห้องปฏิบัติการ

ทั้งนี้ การเฝ้าระวังไข้หวัดนกของประเทศไทย เป็นการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว (ONE HEALTH) ของ 3 กระทรวง คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังในคน กระทรวงเกษตรฯ คือกรมปศุสัตว์ เฝ้าระวังในสัตว์ และกระทรวงทรัพยากรฯ เฝ้าระวังในสัตว์ปีกธรรมชาติ สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 ทั่วโลกในปี 2556 นี้องค์การอนามัยโลกรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อใน 3 ประเทศคือกัมพูชา จีน และอียิปต์มีผู้ป่วยรวม 10 ราย เสียชีวิต 7 รายและตั้งแต่ปี 2546-2556 มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกรวม 620 ราย เสียชีวิต 367 ราย ใน 15 ประเทศ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง