สปสช.หนุนแพทย์แผนไทย 400 ล้าน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2557 นั้น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) จัดสรรงบสำหรับบริการแพทย์แผนไทย 8.19 บาทต่อประชากร รวมเป็น 400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ได้รับ 7.20 บาทต่อประชากร รวมเป็น 348 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยการใช้บริการแพทย์แผนไทยที่มี คุณภาพและปลอดภัยคู่ขนานไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน และเพื่อให้มีการใช้ยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น โดยจะสนับสนุนยุทธศาสตร์ และแผนงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มศักยภาพบริการแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเป็นทางเลือกควบคู่กับการบริการสาธารณสุขอื่นๆ ขยายจังหวัดต้นแบบการพัฒนาและจัดบริการแพทย์แผนไทยฯ แบบครบวงจรอย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด ส่งเสริมการจัดตั้งคลินิกเวชกรรมไทยที่มีแพทย์แผนไทยหลักสูตร 4 ปี ประจำโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ.รพท.) โรงพยาบาลชุมชน และการจัดบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

นางอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟูด้านการแพทย์ ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและระบบสุขภาพชุมชน สปสช. กล่าวว่า ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่ให้บริการแพทย์แผนไทย แบ่งเป็นระดับ รพ.สต.ที่มีบริการแพทย์แผนไทยพื้นฐาน 4,769 แห่ง รพ.ชุมชน 616 แห่ง รพศ.รพท. 72 แห่ง และ รพ.รัฐนอกสังกัด สธ./เอกชน 26 แห่ง มีบุคลากรแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 13,244 คน ขณะเดียวกันในปีงบประมาณ 2556 นี้ มีประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 931,857 คน
และ 10 อันดับยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้มากที่สุด ดังนี้ 1.ขมิ้นชัน 582,726 ครั้ง 2.ฟ้าทะลายโจร 415,128 ครั้ง 3.ประสะมะแว้ง 262,436 ครั้ง 4.ไพล 164,417 ครั้ง 5.น้ำมันไพล 115,164 ครั้ง 6.เถาวัลย์เปรียง 111,735 ครั้ง 7.มะขามแขก 109,084 ครั้ง 8.ขี้ผึ้งไพล 93,076 ครั้ง 9.ยาประคบ 86,453 ครั้ง 10.ธาตุอบเชย 79,215 ครั้ง

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 11 ต.ค.56

บทความที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายสุขภาพแถลงการณ์ค้านแก้ พ.ร.บ. “สสส.-สปสช.”

admin 6 เมษายน 2019

หลังจากมีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรี 3 ก […]

สปสช.รับงบกองทุนเอดส์ 2.9พันล.

admin 4 เมษายน 2019

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง […]

“ยิ่งลักษณ์” สั่งเบรกมติ สปสช.เก็บ 30 บาท โบ๊ยให้ รพ.ตัดสินใจเองว่าจะเก็บหรือไม่

admin 2 เมษายน 2019

วันที่ 22 มิ.ย.55 นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ เลขาธิการม […]