สมัครอาสาสร้างสุขให้เด็กบ้านราชวิถี ดูรายละเอียดที่นี่..คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิสุขภาพไทย เชิญชวน จิตอาสามาร่วมกันสร้างความสุขง่ายๆ โดยแบ่งปันเวลาเพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มาเป็นเพื่อนเด็ก สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ถักทอสายสัมพันธ์สร้างความรักความเมตตาให้กับเด็ก เมื่ออาสาได้แบ่งปันเวลา สร้างรอยยิ้ม และอยู่ร่วมกับเด็กๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องประมาณ 4 เดือน(16 ครั้ง) จากการติดตามผลพบว่า
@ เด็กมีความสุขมากขึ้น
@ เด็กมีพัฒนาการสมวัย
@ เด็กเข้าสังคม รู้จักกฏกติกามารยาทเพิ่มขึ้น

ปีใหม่นี้เชิญชวนพี่อาสา 1 คน ดูแลเด็ก 1 คน
เริ่มวันนี้ คุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้นวันนี้เช่นกัน

สมัครเป็นอาสาตามรายละเอียดกิจกรรมต่อไปนี้

@สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ดูแลเป็นเพื่อน สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เด็กหญิงอายุ 7-10 ปี
ระยะเวลาการทำหน้าที่อาสาสมัคร เริ่มตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2563 ( 16 ครั้ง )

จำนวนอาสาที่เปิดรับ  20  คน

วัน เวลา ทำกิจกรรม
 -อาสาประจำวันอาทิตย์   เวลา 9.00-12.00 น.

@และอาสาทุกท่านเข้ารับการปฐมนิเทศอาสาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดูแลเด็กๆ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (ดูแผนที่)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่..คลิกใบสมัครอาสาบ้านราชวิถี รุ่น1-2563

แผนที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี