สร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.แพรกหา (1)

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้แอดมินจะพาไปเที่ยว จ.พัทลุงค่ะ
หลายคนรู้จัก จ.พัทลุงจากที่ท่องเที่ยวก็คือ ทะเลน้อย ไปดูทุ่งดอกบัว ไปดูฝูงควายดำน้ำกินหญ้า
แอดมินกลัวว่าจะเบื่อกัน..ก็เลยจะชวนไปเที่ยวในหมู่บ้านที่มีการดูแลสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ต.แพรกหา

“ต.แพรกหา” ชื่อไม่คุ้นเลย ไม่รู้จักด้วย
ไปค่ะ แอดมินทำหน้าที่เป็นไกด์เดินทางไปที่ ต.แพรกหา กันค่ะ

ต.แพรกหา เป็นตำบลเล็กๆ ใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มี 8 หมู่บ้าน  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านแพรกหา
คนที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตร โดยเฉพาะสวนยางพาราและทำนา
และที่นี่ยังมีการทอผ้าด้วยนะคะ

เรื่องการดูแลสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ต.แพรกหา มีอะไรน่าสนใจ
ตำบลแพรกหาเป็นที่ตั้งของ “สมาคมแพทย์แผนไทยพัทลุง(ปัญญาวุธ)”
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านมาเป็นระยะเวลานาน
ทำให้มีเครือข่ายทางด้านการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านในพื้นที่ จ.พัทลุงอยู่จำนวนมาก

เจ้าอาวาสวัดควนแพรกหาท่านสนใจและให้การสนับสนุนใช้ยาสมุนไพรในชุมชน  โดยให้จัดสร้างโรงอบสมุนไพรในวัด เพื่อบริการให้กับคนในชุมชน

สะท้อนบทบาทของพระสงค์ที่นอกจากจะเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับคนในชุมชนแล้ว ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการสุขภาพทางกายมาช้านาน ตั้งแต่อดีตเจ้าอาวาสจวบจนปัจจุบัน บทบาทอันนี้น้อยคนนักที่จะตระหนักรู้ หากแต่วัดและพระสงค์ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญในการจัดการสุขภาพของคนในชุมชนได้เสมอ

นายกเทศบาลตำบลแพรกหา มีความสนใจและให้ความสำคัญกับนโยบายสุขภาพของชุมชนเป็นอย่างมาก เช่น โครงการปลูกผักสมุนไพรริมรั้ว

สมาคมแพทย์แผนไทยพัทลุง (ปัญญาวุธ) และ รพ.สต.แพรกหา บริการด้านการแพทย์แผนไทยให้กับคนในชุมชน

จากการประชุมและพูดคุยกับแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านและปราชญ์ในชุมชน เราได้ชุดความรู้เรื่องตำรับยาสมุนไพรท้องถิ่น จำนวน 5 ตำรับ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ  เช่น ภูมิปัญญาการทำยาสมุนไพร  ผักท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น เป็นต้น

การเปิดตลาดสุขภาพ มีการจำหน่ายยาสมุนไพร เช่นตำรับยาเคี่ยว ตำรับยาลม สร้างรายได้ให้กับเครือข่ายหมอพื้นบ้าน รวมไปถึงการให้บริการสุขภาพ เช่น การนวดฝ่าเท้า นวดตัว ก็สร้างรายได้ด้วยเช่นกัน

ตำรับยาบางตำรับเป็นการรื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมขึ้นมาใช้ใน จากการทดลองใช้ของคนในชุมชนก็ยังคงใช้แก้ปัญหาสุขภาพได้ดั่งเช่นในอดีต

เรียกได้ว่า รายได้ก็มี…สุขภาพก็ดีด้วย

 

#มูลนิธิสุขภาพไทย  #สมุนไพรไทย   #สร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแพรกหา

#หมอพื้นบ้าน  #การแพทย์พื้นบ้าน   #ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#สุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ   #สสส.