สร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ต้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์นี้ แอดมินจะพาไปเที่ยวเชียงรายที่ ต.ต้า อ.ขุนตาลกันค่ะ
ที่ ต.ต้ามีการขับเคลื่อนเรื่องการสร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นกันอย่างเข้มแข็งเลยล่ะค่ะ
ที่นี่ทำงานกันอย่างไร มีใครมาร่วมขับเคลื่อนบ้าง…ไปค่ะ แอดมินจะเล่าให้ฟัง

เรื่องที่น่าสนใจของที่นี่ คือ กลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชุมชน ทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน มีพื้นที่แหล่งเรียนรู้สมุนไพร
มีกลุ่มสนใจเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

จั่วหัวแค่นี้ก็น่าสนใจแล้ว อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะ …อ่านต่อกันอีกนิดนึง

ย้อนไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2565  มีการพูดคุยกันกับสมาชิกในชุมชนหลายฝ่าย เรื่อง ต.ต้าอยากจะขับเคลื่อนเรื่องการสร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการพูดคุยครั้งนั้น ทำให้ได้กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน มองไปในทิศทางเดียวกัน

ในตอนนี้ มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตำบลต้า ทั้งหมด  15 คน
ประกอบด้วย  อสม.  แกนนำชมุชน  ปราชญ์  หมอพื้นบ้าน  สาธารณสุข  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตำบลต้า มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง?
คณะกรรมการฯ ร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงาน  ร่วมกันประชุมวางแผนการทำงานขับเคลื่อน  รวมทั้งติดตามการทำงาน
ส่งเสริมการใช้ตำรับยาพื้นบ้าน  เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทั้งในตำบลและนอกพื้นที่
ประสานงานกับภาคีและสร้างเครือข่าย

และในตอนนี้..ภายหลังจากที่มีการร่วมด้วยช่วยกันจากหลายฝ่ายขับเคลื่อนเรื่องสร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น…เกิดอะไรขึ้นบ้าง
ชาวบ้านในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงตื่นตัวและให้ความสนใจเรื่องภูมิปัญญาด้านสุขภาพ
ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเนตร (รพ.สต.) มีการนำเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพไปใช้เช่น การให้บริการยาต้ม การแช่มือแช่เท้า

หมอพื้นบ้านมารวมกลุ่มกันจากเมื่อก่อนต่างกันต่างอยู่ ตอนนี้ทำงานเป็นกลุ่ม มีเรื่องอะไรก็ปรึกษาหารือกัน ช่วยกันมองทิศทางอนาคตร่วมกัน
จากการได้คุยกับหมอพื้นบ้านหลายๆ คน เราได้องค์ความรู้ เรื่องยาแก้  ยาตำรับ และชุดองค์ความรู้เรื่องพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วย

ถ้ามีโอกาสแอดมินจะเล่าความรู้ที่ได้มามากมายจากหมอพื้นบ้านนะคะ

การจะขับเคลื่อนเรื่องสร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต้องเริ่มจากการที่ทำให้ชุมชนตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อน

 

 

#มูลนิธิสุขภาพไทย   #สร้างสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลต้า

#สุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ   #สสส.