สวีเดนห้ามนำเข้าต้นหอมไทย พบสารตกค้างเพียบ

มีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ (สพต.) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม รายงานว่า ในปี 2555 สหภาพยุโรป หรืออียู ได้แจ้งเตือนมีสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร จากไทย 5 รายการที่ไม่ปลอดภัย เช่น เสื้อผ้าสำหรับเด็กอ่อน 3 รายการ ซึ่งตรวจพบในประเทศสเปน และโปแลนด์ โดยข้อบกพร่องที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากมีชิ้นส่วนขนาดเล็กที่หลุดจากตัวเสื้อได้ง่าย อาจทำให้ติดคอหรือสำลักได้ และสินค้ามีสารเคมีเกินมาตรฐาน

รวมถึงรองเท้าสำหรับเด็กและเด็กอ่อน 2 รายการ ซึ่งตรวจพบในประเทศสเปน และบัลแกเรีย โดยสินค้าที่ทำด้วยผ้ามีชิ้นส่วนที่หลุดออกได้ง่าย และอาจทำให้ติดคอหรือสำลักได้ และสินค้าทำด้วยยางมีสารเคมีเกินมาตรฐาน เป็นต้น จึงขอเตือนให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทย เพิ่มความระมัดระวังในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ไม่เช่นนั้น อาจเสียตลาดได้ในอนาคต

ขณะเดียวกันทางสวีเดน สุ่มตรวจต้นหอม ที่นำเข้าจากไทย พบว่า มีปริมาณสารตกค้างเกินกว่าที่อียูและสวีเดนกำหนด โดยมีปริมาณสาร prochloraz 0.23 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากที่กำหนดไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสาร carbendazim 1.82 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากที่กำหนดไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดังนั้น สวีเดนจึงได้สั่งห้ามจำหน่ายต้นหอมลอตดังกล่าว จนกว่าจะพิสูจน์และมั่นใจได้ว่าปริมาณสารตกค้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงขอเตือนผู้ส่งออกไทยที่ส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสวีเดน รวมถึงเดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ ควรเพิ่มความระมัดระวังในคุณภาพมาตรฐานสินค้าส่งออก เพื่อมิให้เกิดความเสียหายจากการถูกห้ามวางจำหน่าย และยังต้องเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาในการตรวจสอบสินค้าอีกด้วย

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง