สัมผัสกาย สัมผัสรัก

มูลนิธิสุขภาพไทย ที่ได้ริเริ่มงานอาสาสมัครระยะสั้น (ระยะเวลารุ่นละ 3 – 4 เดือน) ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และประสบการณ์การทำงานในสถานสงเคราะห์และงานอาสาสมัครระยะยาว (อาสาดูแลจนกว่าเด็กออกจากสถานสงเคราะห์) ของสหทัยมูลนิธิ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนับ 20 ปีนั้น พบว่าเมื่อได้รณรงค์ชักชวนให้คนหนุ่มสาว รวมถึงผู้ที่มีเวลาว่างให้มาเป็นอาสาสมัคร เช่น อาสานวดสัมผัสเด็ก อาสาสอนหนังสือ อาสาช่วยเลี้ยงน้อง ฯลฯ อาสาสมัครเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการช่วยมอบความรักความอบอุ่น ช่วยการกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็ก

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำให้การ คนงานอาสา (2548-2558)

admin 19 มิถุนายน 2019

วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2548 กิจกรรม “อาสานวดเด็ก : สัมผัสกาย สัมผัสรัก”

ทำดี ทำได้ ไม่ยาก

admin 19 มิถุนายน 2019

รายการไทยธำรง ตอน ทำดี ทำได้ ไม่ยาก อาสาสมัครเลี้ยงน้องที่บ้านเฟื่องฟ้า

อาสาสร้างสุขให้ “เด็ก”

admin 19 มิถุนายน 2019

 คุณอรวรรณ วงศ์ศิริวรรณ (ติ๋ม) แม่บ้าน เริ่มเป็นอาสาสมัครประจำสถานสงเคราะห์เด็ก­พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) รุ่นที่ 1