สั่งกรมวิชาการเกษตร แก้ พ.ร.บ.ปุ๋ยเอาผิดผู้โฆษณาเกินจริง

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ทางโทรทัศน์และวิทยุจำนวนมาก โดยเฉพาะวิทยุชุมชน ซึ่งหลายชนิดให้ข้อมูลเท็จแก่เกษตรกร แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปจัดการปัญหาได้ เนื่องจากไม่มีอำนาจตามกฎหมาย

จึงมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร แก้ไข พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535 ให้ครอบคลุมการเอาผิดกับผู้โฆษณาเกินจริงได้ โดยกรมวิชาการเกษตร มีอำนาจเอาผิดผู้กระทำผิดในลักษณะเดียวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

ที่มา : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 16 ก.ค.2556

บทความที่เกี่ยวข้อง