สาธิตนวดสัมผัสเด็ก

การสาธิต”นวดเด็ก” โดย น.ส.รสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย และ ส.ว.กรุงเทพมหานคร ในงานเปิดโครงการ”พลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์” เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2555 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ(สวนโมกข์ กรุงเทพ)

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำให้การ คนงานอาสา (2548-2558)

admin 19 มิถุนายน 2019

วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2548 กิจกรรม “อาสานวดเด็ก : สัมผัสกาย สัมผัสรัก”

ทำดี ทำได้ ไม่ยาก

admin 19 มิถุนายน 2019

รายการไทยธำรง ตอน ทำดี ทำได้ ไม่ยาก อาสาสมัครเลี้ยงน้องที่บ้านเฟื่องฟ้า

อาสาสร้างสุขให้ “เด็ก”

admin 19 มิถุนายน 2019

 คุณอรวรรณ วงศ์ศิริวรรณ (ติ๋ม) แม่บ้าน เริ่มเป็นอาสาสมัครประจำสถานสงเคราะห์เด็ก­พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) รุ่นที่ 1