สุขใจจิตอาสา ที่งานวัดลอยฟ้า สยามพารากอน

เชิญชวนเที่ยวงานวัดลอยฟ้าครั้งที่ 2  จิตตนคร : นครหลวงอันแท้จริงของโลก ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2557 ณ ชั้น 5 สยามพารากอน ภายในงานได้แบ่งอาณาบริเวณออกเป็น 5 โซน ได้แก่ (1) ไตรภูมิโลก (2)จิตตนิทรรศน์ (3)กองทัพมรรค (4)โรงแสดงธรรม (5)ห้องบริหารจิต โดยได้อันเชิญพระนิพนธ์ จิตตนคร : นครหลวงของโลก ซึ่งทรงนิพนธ์โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปรินายก มาแสดงไว้

 ทางมูลนิธิสุขภาพไทยเข้าร่วมงานวัดลอยฟ้าโซนไตรภูมิโลก  มีกิจกรรมเปิดรับจิตอาสาช่วยดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ และทำสมุดทำมือ เย็บผ้ากันเปื้อน เพื่อนำไปมอบให้เด็กๆในสถานสงเคราะห์อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปาฐกถาธรรม “คนอาสา สร้างสุขให้ตนเองและสังคมได้อย่างไร”

admin 26 สิงหาคม 2019

การปาฐกถาธรรม โดย พระไพศาล วิสาโล ในงานวันคนอาสาสร้างสุ […]

เปิดบ้านเยี่ยมชมแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ..คลิกที่นี่

admin 23 สิงหาคม 2019

นับตั้งแต่ ปีพ.ศ.2548 มูลนิธิสุขภาพไทย สหทัยมูลนิธิ และ […]

คำให้การ คนงานอาสา (2548-2558)

admin 19 มิถุนายน 2019

วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2548 กิจกรรม “อาสานวดเด็ก : สัมผัสกาย สัมผัสรัก”