ส่งเสริมลูกกลิ้งไพล ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการอักเสบปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ ลูกกลิ้งไพล ให้ภาคเอกชนนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. เปิดเผยว่า วว.โดยฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการอักเสบ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลูกกลิ้งไพล ให้บริษัทศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด นำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยและลดการนำเข้าเวชภัณฑ์ โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 5 ปี รวมกับระยะเวลาการขออนุญาตขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรแผนปัจจุบันกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ประมาณ 1 ปี รวมระยะเวลา 6 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ธุรกิจเอสเอ็มอี ผลิตภัณฑ์โอท๊อป วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศ และเป็นภารกิจด้านยุทธศาสตร์ของประเทศยาจากสมุนไพรของ วว.ในการนำสารสกัดจากสมุนไพร มาพัฒนาเป็นยาให้เทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สหรัฐเลิกหนุนโครงการถ่านหินในต่างประเทศ

admin 4 เมษายน 2019

สหรัฐเตรียมยุติการจัดหาเงินทุนให้กับ โครงการถ่านหินส่วน […]