หนังสือเรื่อง หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 พ่อหมอหมวก คงศรี

พ่อหมอหมวก คงศรี เป็นหมอพื้นบ้านชาวพุทธในชุมชนที่คนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ในชุมชนมนังซีโป ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๙ ปัจจุบันอายุ ๘4 ปี ภูมิลำเนาบ้านเกิดของท่านอยู่ที่บ้านวัดใหม่ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีน้องสาวเป็นพี่น้องร่วมท้องเพียงคนเดียวเรียนจบชั้นประถมที่ ๔ โรงเรียนปลักช้าง ภูมิลำเนาถิ่นบ้านเกิด และได้อุปสมบทที่วัดนภาราม หรือวัดใหม่ โดยมีพระอุปัชฌาย์มาจากวัดชลธาราสิงเห หรือวัดเจ๊ะเห ในท้องที่นั้นเอง

บิดาพ่อหมอหมวกเป็นนายหนังตะลุง ยายเป็นหมอน้ำมนต์ ตาและตาทวดเป็นหมอพื้นบ้าน พ่อหมอหมวกได้สืบทอดความรู้หมอจากตาชื่อ เสาร์ ตั้งแต่อายุได้ 10 ขวบ โดยตาเสาร์มักไปรักษาคนไข้ตามบ้านในเวลากลางคืน และชวนพ่อหมอหมวกไปเป็นเพื่อน กว่าจะได้กลับก็ตี 10ตี 11 ต้องทนง่วง ทาให้ไม่อยากเป็นหมอ แต่เพราะตาชวนไปบ่อยๆ จึงจดจายาและวิธีรักษาของตาไว้ได้มาก เมื่อตาเริ่มชราลงจึงเริ่มช่วยตารักษาคนไข้ด้วยตนเองตั้งแต่ยังเด็ก ได้ตารายาดีๆ จากตาหลายขนานเช่น ยารักษาโรคเริม งูสวัด ไฟลามทุ่ง ยารักษาไข้ทั้งไข้ป่าและไข้อื่นๆตลอดจนยาและวิธีรักษาโรคกระดูกแตก

ความรู้และประสบการณ์ทางหมอพื้นบ้านประกอบกับการรู้จักภาษาและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมอย่างดี ทาให้พ่อหมอหมวกดารงชีวิตได้อย่างกลมกลืนในสังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางคนส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมได้อย่างดี จนได้รับยกย่องจากชาวมุสลิมเรียกท่านว่า “ยะโก๊ะ” ซึ่งเป็นชื่อของศาสดาองค์หนึ่งในศาสนาอิสลาม คือท่านยาโก๊บ หรือยะกู๊บ ความรู้ ประสบการณ์ และจรรยาบรรณอันงดงามของพ่อหมอหมวกทาให้พ่อหมอหมวกได้รับการยอมรับและชื่นชมทั้งจากชุมชนและทางราชการ ท่านได้ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมประเภท (ค) เมื่อ พ.ศ.2549 ได้รับรางวัลหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด เมื่อ พ.ศ.2555 เป็นหมอไทยดีเด่นระดับภาค เมื่อ พ.ศ.2563

คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือก และประกาศเกียรติคุณพ่อหมอหมวก คงศรี เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือหมอไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2563 พ่อหมอหมวก คงศรี..คลิกได้ที่นี่