หนังสือเรื่อง หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2554 หลวงพ่อสมัย

 

พระครูอุปการพัฒนกิจ (หลวงพ่อสมัย) เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นแพทย์ไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 จากคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
ท่านพระครูอุปการพัฒนกิจ เป็นพระผู้ทำคุณประโยชน์เป็นอเนกประการให้แก่ประชาชน ชุมชน และทางราชการ นับเป็นผู้ฟื้นบทบาทของวัดให้เป็นที่พึ่งทั้งทางกาย ทางใจและทางสังคมของชุมชน

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือหลวงพ่อสมัย ปี 2554

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง