อย.เร่งคลอดเกณฑ์ปลูก “กัญชง” ลุ้นเคาะ “ใบกระท่อม”

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และโฆษก อย. กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างหลักเกณฑ์การปลูกพืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ว่า แม้เส้นใยกัญชงจะมีความเหนียวสามารถนำเส้นใยมาถักทอเป็นเสื้อได้ แต่ก็ยังเป็นพืชเสพติดตระกูลเดียวกับกัญชา ข้อกังวลคือจะมีการควบคุมการใช้อย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งที่ผ่านมา กองควบคุมวัตถุเสพติด ของ อย.อยู่ระหว่างออกหลักเกณฑ์ในการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดนี้อยู่ โดยเตรียมจะเสนอเข้าสู่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในปลาย พ.ย.นี้ เมื่อผ่านความเห็นชอบก็จะเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ

“ส่วนการพิจารณาใบกระท่อม หลังกระทรวงยุติธรรมเสนอให้ออกจากยาเสพติดให้โทษ เพราะอาจมีคุณสมบัติทางการรักษา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากกระทรวงยุติธรรม ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ก็มอบให้ทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ศึกษาว่าใบกระท่อมมีคุณสมบัติทางยาอย่างไร รักษาโรคอะไร เป็นข้อมูลวิชาการมายืนยัน” รองเลขาธิการ อย. กล่าว

ภก.ประพนธ์ กล่าวอีกว่า คาดว่าหลังจาก ก.ยุติธรรมส่งข้อมูลมายัง สธ.จะมีการนำเรื่องทั้งหมด และผลการศึกษาของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดฯ ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อพิจารณาว่าใบกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษหรือไม่ หากไม่ก็ต้องไปแก้กฎหมายถอนพืชกระท่อมให้ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ต่อไป

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 พ.ย.2556

บทความที่เกี่ยวข้อง