อาสาศึกษาดูงานอาสาสมัครโรงเรียนฉือจี้ เชียงใหม่

อาสาสมัคร “สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์” เป็นอาสาที่ทำงานใน กทม. ร่วมกับสถานสงเคราะห์ มาแลกเปลี่ยนกับอาสามูลนิธิฉือจี้ ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่โรงเรียนฉือจี้ การเรียนรู้ด้านจิตอาสา การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของครูและนักเรียนคือ ปรัชญา “ลงมือปฏิบัติ” เป็นการปฏิบัติตามหัวใจหลักของ “สำนึกคุณ เคารพ รัก” และอาสาสมัครผู้ปกครองก็เข้าร่วมงานที่เต็มเปี่ยมด้วย เมตตา กรุณา และปัญญาอย่างกระตือรือร้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และคณะอาสาสมัครได้เดินทางลงพื้นที่ มาเยี่ยมบ้านบุญคุณ ที่ อ.ฝาง เป็นกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่  โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ซึ่งแต่ละโซนจะลงครอบครัวละ 3-4 ครอบครัว  เมื่อไปถึงสิ่งที่จะทำเป็นอันดับแรกคือพูดคุยกับครอบครัวบุญคุณก่อนจะมอบของใช้ที่จำเป็นให้ และช่วยกันทำความสะอาดบ้าน นวดหรือตัดผมให้ครอบครัวบุญคุณ หลังจากนั้นจะช่วยกันร้องเพลงครอบครัวเดียวกันทุกครั้งก่อนกลับ

ตัวอย่างการพบครอบครอบบุญคุณ
คุยกับคุณสมบูรณ์ ชายที่ต้องเสียขาทั้ง 2 ข้างไปเพราะตกต้นไม้เมื่อ 10 กว่าปีก่อน

“ผมนอนอยู่โรงพยาบาล 10 เดือน หมอมาบอกทุกวันต้องตัดขา ๆ ผมทำใจไม่ได้ ไม่ยอมสูญเสีย หมอบอกแผลจะลุกลาม ผมมาทำใจได้ยอมตัดเมื่อผมเห็นคนอื่นหนักกว่าผม

ผมตัดขาแล้วโล่งเลย มันแบกไว้ ทำใจไม่ได้ หลายเดือน ทุกวันนี้ผมไม่มีขา แต่ผมทำอะไรได้หลายอย่าง ผมเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่เดินไม่ได้ รอบหมู่บ้านผม 10 กว่าคน

ผมยังเดินได้ด้วย รถคันนี้”