อาสาสมัครสร้างสุข บ้านราชวิถี รุ่น 4 (ต.ค.2556-ม.ค.2557) จำนวน 27 คน

อาสาสมัครสร้างสุข บ้านราชวิถี รุ่นที่ 4 (ต.ค.2556-ม.ค.2557)  จำนวน 27 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาสาสร้างสุขเพื่อน้องในสถานสงเคราะห์

admin 19 มิถุนายน 2019

โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนากลไกอาสาสมัครในส­­ถานสงเคราะห์