อาสาสมัครสร้างสุข บ้านราชวิถี รุ่น 1 (ก.พ.-พ.ค.2555) จำนวน 32 คน

อาสาสร้างสุขให้เด็ก บ้านราชวิถี รุ่นที่ 1  (ก.พ.-พ.ค.2555)  จำนวน 32 คน

อาสาสมัครรุ่นที่ 1
( ก.พ.-พ.ค.2555 )
ชื่อ-นามสกุล อาชีพ ที่อยู่ บันทึกจากพี่ถึงน้อง
1.ร.อ.หญิงกานติมาน์ อินทรประสิทธิ์(โอ๊ด) รับราชการทหาร คลองสามวา
กรุงเทพ
น้องๆน่ารักทุกคน ขอบใจ
น้องๆมากที่ให้ความร่วมมือ
ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
ตลอดเวลา 4 เดือน
2.คุณกนัฐตา อิ่มเงิน(ตูน) พนักงานบริษัท อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
ดีใจมาก ที่ได้ดูแลน้องๆ
3.น.ส เกลียวพร  พุทธิภิญโญ(ปูจ๋า) แม่บ้าน บางกะปิ
กรุงเทพ
น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เห็นได้
ชัดเจนการความตั้งใจในการทำ
กิจกรรมร่วมกับพี่อาสาและมี
ความสนิทสนมมากขึ้น
4.คุณชลลดา  วาดนิ่ม(ดาว) พนักงานบริษัท  บึงกุ่ม
กรุงเทพ
อยากให้น้องรู้ว่ารักน้องมากค่ะ
5.นางฐิตินันป์   เชาวน์วิวัฒน์ (จิต) แม่บ้าน บางรัก
กรุงเทพ
รู้สึกดีใจที่ได้มาดูแลน้องๆที่นี้
6.คุณณัฐวดี คำชมภู(อั๋น) นักศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
อยากให้น้องสนใจในกิจกรรม
ที่พี่หามาให้ทำมากกว่านี้
พี่ดีใจและตื่นเต้นมากที่จะได้
มาสอนน้อง
7.น.ส นุตประวีณ์  แซ่แต้(นุช) พนักงานบริษัท วังทองหลาง
กรุงเทพ
8.นางนงนุช ทรงวัฒนา(นุช) แม่บ้าน บางกะปิ
กรุงเทพ
9.น.ส.นพวรรณ ลัญจรังสิมาเลิศ(ออม) พนักงานบริัษัท สายไหม
กรุงเทพ
น้องน่ารัก พี่มีความสุขที่ได้
ทำกิจกรรมกับน้องๆ
10.คุณนภัสศรัณย์ ชยาภรณ์โปห์(นิ้ง) แม่บ้าน บางเขน
กรุงเทพ
ชอบและรู้สึกดี ที่เห็นน้องๆ
ตั้งใจเรียนและลงมือทำด้วย
ความพยามยาม
11.คุณนภาพร คำตัน(เขียว) พนักงานบริษัท บึงกุ่ม
กรุงเทพ
รู้สึกดีเพราะน้องๆเป็นมิตรและ
รู้สึกได้ว่าน้องๆชอบเรา
เราสามารถเข้ากันได้ทันที
12.คุณนวพร วชิรเขื่อนขันธ์(ติ๊ด) ข้าราชการบำนาญ อ.พระประแดง
สมุทรปราการ
น้องมีความสนใจมากขึ้น
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
น้องน่ารักเป็คนตั้งใจทำการบ้าน
13.น.ส พรอุมา เกตุงาม(นกกระจิบ) นักศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
บางกอกน้อย
กรุงเทพ
น้องสดใส ร่าเริง น่ารัก จำบท
เรียนได้รวดเร็ว อยากให้น้อง
รักษาความดีและความเก่งนี้
ไว้ตลอด
14.คุณพันธ์สิริ สุตเธียรกุล(เอ๋) พนักงานบริษัท ห้วยขวาง
กรุงเทพ
น้องๆทั้งสองมีความน่ารัก
15.คุณเพ็ญพิชญา พิทยากูล(เบน) พนักงานบริษัท คลองสามวา
กรุงเทพ
ได้เห็นพัฒนาการ ขอให้น้อง
มีความมั่นใจและเก่งขึ้น
16.น.ส ไพลิน ชาญศิริวงศ์(หลิน) พนักงานบริษัท วัฒนา
กรุงเทพ
น้องเป็นคนที่มีความตั้งใจในการ
ทบทวนบทเรียน แต่น้องมีความ
สนใจในบทเรียนน้อย อยากให้
น้องมีสมาธิมากกว่านี้
17.คุณมณีรัตน์ แปลกสกุล(มุ่ย) ข้าราชการบำนาญ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
น้องๆ เรียบร้อยทุกคน อยาก
ให้น้องน่ารัก แบบนี้ตลอดไป
18.น.ส.มัชฌิม  ไพศาลยกิจ(นุ่น) ธุรกิจส่วนตัว บางซื่อ
กรุงเทพ
น้องเป็นเด็กดีมีน้ำใจ(กับเพื่อน
ที่ชอบ) อยากให้น้องมีน้ำใจ
แบบนี้กับเพื่อนทุกๆคน
19.คุณเมตตา อิสระมโนรส(ฝน) พนักงานบริษัท ภาษีเจริญ
กรุงเทพ
น้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม
มากขึ้นกว่าช่วงแรกๆเป็น
พัฒนาการที่ดีมาก น้องมี
การเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่ม
มากขึ้น
20.อ.เรณู ศรสำราญ(เปี๊ยก) ข้าราชการบำนาญ อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
น้องๆ มีความตั้งใจและสนใจ
ที่จะพูดคุยกับพี่ แต่บางครั้งพี่
ก็ไม่สามารถพูดได้กับทุกคน
21.นางวรดี  ศรีเจริญ(ดี) ธุรกิจส่วนตัว บางแค
กรุงเทพ
น้องๆ มีความสนใจ ในการเรียน
วิชาโภชนาการ และสามารถ
ปฏิบัติตามที่สอนได้ดี
22.น.ส วรารัตน์ ลิ้มเจริญ(กระแต) พนักงานบริษัท อ.เมือง
จ.นนทบุรี
น้องสองคน เป็นเด็กที่นิสัยดี
ในระดับดีมาก น้องๆเอาใจใส่
ทุกครั้งที่มาร่วมทำกิจกรรมด้วย
23.คุณวริศรา เลิศวีระศิริกุล(เอ๋) พนักงานบริษัท ลาดพร้าว
กรุงเทพ
ดีใจที่น้องยอมเปิดใจให้พี่
ขอบใจน้องมากค่ะ
24.คุณสมสิริ เสถียรผะลิน(หริ) พนักงานบริษัท อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี
พี่รักน้องมาก
25.คุณสิริลักษณ์ สิทธิมงคล(ลักษณ์) พนักงานบริษัท หลักสี่
กรุงเทพ
น้องให้ความร่วมมือดีมากกว่า
ที่คิดไว้ในตอนแรก ขอบใจ
น้องๆมากค่ะ
26.คุณสุภัค  แสงกระจ่าง(ทีน) นักศึกษา
ม.ศิลปากร
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น น้องมี
ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ
มากขึ้นเรื่อยๆ
27.คุณสุภาวินี ชยานุภัทร์กุล(งิ้ว) แม่บ้าน จตุจักร
กรุงเทพ
น้องเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ
มากกว่าการคิดเลข อยากให้
น้องฝึกการคิดเลขเพิ่มมากขึ้น
28.น.ส อรอุษา ธาราทรัพย์(ฟ้า) ธุรกิจส่วนตัว อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
น้องๆให้ความร่วมมือในการ
ทำกิจกรรมดีมาก
29.คุณอัจฉราพร  หล่ำวีรกุล(หมี) แม่บ้าน พระรามเก้า
กรุงเทพ
อยากให้น้องมีความตั้งใจ
และมีสมาธิมากกว่านี้
30.น.ส เอกนรี แรงสูงเนิน(บี) พนักงานบริษัท ดินแดง
กรุงเทพ
31.คุณสาวิณี วิมานะ(ปู) พนักงานบริษัท บางรัก
กรุงเทพ
อยากให้น้องมีความเข้มแข็ง
น้องเป็นคนที่มีพัฒนาที่ดีขึ้น
ในการปรับตัว พี่รักน้องมากนะค่ะ
32.คุณรัตนา หะริณนิติสุข(ยุ) พนักงานบริษัท อ.เมือง
สมุทรปราการ
อยากให้น้องมีความอดทนและ
เปิดใจมากกว่านี้


บทความที่เกี่ยวข้อง

อาสาสร้างสุขเพื่อน้องในสถานสงเคราะห์

admin 19 มิถุนายน 2019

โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนากลไกอาสาสมัครในส­­ถานสงเคราะห์