บทความที่เกี่ยวข้อง

อาสาสร้างสุข ให้เด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า

admin 19 มิถุนายน 2019

 น.ส.กัณฐิตา เกิดปานทอง (ตา) พนักงานบริษัท เริ่มเป็นอาสาดูแลเด็กพิการที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า) รุ่นที่ 2

อาสาสร้างสุขเพื่อน้องในสถานสงเคราะห์

admin 19 มิถุนายน 2019

โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนากลไกอาสาสมัครในส­­ถานสงเคราะห์