อาสาสมัครในสถานสงเคราะห์เด็ก พลังยกระดับอนาคตประเทศไทย

รายงานฉบับนี้ นำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของอาสาสมัครในโครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิสุขภาพไทย ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็ก 4 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า) และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งดูแลเด็ก 0-5 ปี และ 6-17 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ว่า อาสาสมัครในโครงการนี้ มีส่วนช่วยให้เด็กในสถานสงเคราะห์ดังกล่าว เกิดพัฒนาการขึ้นได้จริงหรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาต่อเนื่องต่อไป

เอกสารแนบ:
aw_power_optimize.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายงานสาธารณสุขไทย ปี2552-2553

admin 6 มกราคม 2019

เอกสารดาวน์โหลด เอกสารแนบ: thaihealthprofilet2010_-saar […]