อาสาสร้างสุขให้เด็ก บ้านเฟื่องฟ้า

กิจกรรมอาสาสมัครสร้างสุขให้เด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า
โดย โครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์ มูลนิธิสุขภาพไทย

ท่านที่สนใจเป็นอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็ก ที่บ้านเฟื่องฟ้าสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ค่ะ.. คลิก