อียูแบน”ยาฆ่าแมลง”กังวลทำฝูงผึ้งสูญพันธุ์

หน่วยงานความมั่นคงทางอาหารแห่งสหภาพยุโรป เผยผลวิจัย ถึงผลข้างเคียงของสารพิษในยาฆ่าแมลงกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ (neonicotinoid) 2 ชนิด ได้แก่ อิมมิดาคลอปริด (imidacloprid) และ อะเซตามิพริด (acetamiprid) ที่มีผลกระทบกับสมองและระบบประสาทของมนุษย์ อ้างอิงจากการทดลองซึ่งพบว่าสารพิษดังกล่าวมีผลต่อระบบประสาทของหนูที่เกิดใหม่ โดยสารเคมีจะเข้าไปทำให้ลูกหนูมีอาการสมองหดตัว น้ำหนักลด รวมถึงไม่ค่อยเคลื่อนไหว

เนื่องจากยาฆ่าแมลงในกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ กลายเป็นที่นิยมมานานกว่า 20 ปี เพราะเข้าใจว่ามีคุณสมบัติปลอดภัยกว่ายาฆ่าแมลงแบบเดิมที่เคยใช้ กระทั่งสหภาพยุโรปสั่งห้ามใช้ยาฆ่าแมลงชนิดนีโอนิโคตินอยด์ เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ประกอบกับงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่า ยาฆ่าแมลงชนิดดังกล่าวมีส่วนทำให้จำนวนประชากรผึ้งลดลง

ทั้งนี้ สหภาพยุโรปยังอนุญาตให้มีการใช้สารเคมีบางชนิดได้ ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากผู้เชี่ยวชาญว่านอกจากจะลดการใช้สารเคมีแล้ว ยังควรมีการกำหนดระดับการควบคุมภายใต้ข้อกฎหมายด้วย

ที่มา : ข่าวสด 26 ธ.ค.56

บทความที่เกี่ยวข้อง