เข้าใจเด็ก LD

วันนี้เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีการอบรมเรื่องการเข้าใจเด็ก LD จึงจำเป็นที่ต้องพึ่งเหล่านางฟ้า ป้าอัม พี่นานิ ป้าจิ๋ว พี่ปิงปอง (อาสาสมัครสร้างสุขประจำบ้านราชวิถี) มาเป็นครูพี่เลี้ยงช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ผลออกมาคือ สนุก และได้รู้จักเด็กแต่ละคนเพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณ ป้าอัม พี่นานิ ป้าจิ๋ว พี่ปิงปอง (อาสาสมัครสร้างสุขฯ) มากๆนะคะ