เด็กทุกคน ต้องการพื้นที่เล่น !!!

เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่มูลนิธิสุขภาพไทยทำงานพัฒนาสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง ชุมชนที่มีชาวบ้านจำนวนมากอาศัยอยู่มานานหลายสิบปี และกำลังรอการย้ายไปในพื้นที่ที่ทางการจัดเตรียมการไว้ แต่วัยเด็กและเยาวชนยังคงเติบโตทุกวัน โอกาสแห่งการเรียนรู้และพัฒนาชีวิตวัยเยาว์กับพื้นที่เล่นและเรียนรู้ คงรอชุมชนใหม่ที่รัฐจัดให้ไม่ได้ !

สมาชิกในชุมชนและหน่วยงานภายนอก ได้เคยช่วยกันสร้าง “ศูนย์เด็กเล็ก” จัดสรรพื้นที่ สร้างห้องเล่นและเป็นที่จัดกิจกรรมไว้เนินนานหลายปีแล้ว แต่ด้วยความทรุดโทรมและชำรุดของหลังคา ฝ้าเพดาน จึงทำให้เด็ก ๆ ขาดที่เล่นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการให้สมวัย

ทางชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างและมูลนิธิสุขภาพไทย จึงจัดทำโครงการระดมทุนขอรับการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงห้อง หลังคา และจัดกิจกรรมให้กับเด็ก โดยคำนวณงบประมาณซือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ไม่เกิน 80,000 บาท ซึ่งจะมีอาสาและคนในชุมชนช่วยกันลงแรงซ่อมแซมกันเอง

ทุกท่านที่เคยผ่านวัยเล่น ประสงค์จะสนับสนุนการปรับปรุงห้องและพื้นที่เล่นให้กับเด็กเยาวชน สามารถบริจาคได้ที่

มูลนิธิสุขภาพไทย เลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 085-2-13416-0

โดยเมื่อโอนแล้ว กรุณา แอ๊ดไลน์ ชื่อมูลนิธิสุขภาพไทย เพื่อแจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรฯ 02 5894243 และ 086-338-5247 (เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้)

การเล่น ช่วยให้เด็กทุกคนมีสุขภาวะดี

ขอขอบคุณทุกท่าน
มูลนิธิสุขภาพไทย และคณะกรรมการชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง