เตรียมรับ..ภัยแล้ง

จากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555/56 โดยปี 2556/57 มีปริมาณน้ำในอ่างน้อยกว่าถึง 3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายห้ามทำนาปรังรอบที่ 2 อย่างจริงจัง

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้ประกาศให้ชาวนา โดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยารับทราบเบื้องต้นแล้ว และจากการที่ชาวนายังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าว จะส่งผลให้ขาดเงินลงทุนในการทำนาปรังรอบที่ 2 นี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม จากภัยหนาวที่เกิดขึ้นปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 พบว่าข้าวนาปรังรอบแรกออกรวงล่าช้า จึงต้องเลื่อนการเกี่ยวออกไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ซึ่งจังหวะที่น้ำเค็มขึ้นสูง กรมชลประทานจึงปล่อยน้ำเพิ่มเพื่อไล่น้ำเค็มและรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อรักษาพื้นที่นาปรังเหล่านี้ โดยเป็นการนำน้ำในอนาคตไปใช้ก่อนประมาณ 1 พันล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีพื้นที่นาปรังบางส่วนที่เริ่มเกี่ยวข้าวไปบ้างแล้ว เมื่อเห็นน้ำไหลผ่านพบว่ามีการสูบน้ำเหล่านี้เพื่อทำนาปรังรอบที่ 2 เป็นปัญหาให้กรมชลประทานต้องปล่อยน้ำเพิ่ม

ทั้งนี้ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทานตั้งทีมเจรจากับชาวนาในพื้นที่เพื่อให้เลิกพฤติกรรม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้เลิกปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 อย่างจริงจัง เพราะมีความเสี่ยงสูงมากที่ข้าวจะตายคานา และชาวนาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาล

“นาปรังรอบแรกในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้มีประมาณ 8 ล้านไร่ เกินแผนที่กำหนดไว้กว่าเท่าตัว ซึ่งกรมชลประทานปล่อยน้ำหล่อเลี้ยงได้ทั้งหมด จึงไม่ได้รับ ผลกระทบหรือเสียหายจากภัยแล้ง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนมี.ค.นี้ และคาดว่าจะได้ผลผลิต 6-7 ล้านตัน”

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ พบว่าด้านพืชได้รับความเสียหายมากที่สุดใน 5 จังหวัด คือ จ.ขอนแก่น บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ ซึ่งภาครัฐได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 52,010 ราย พื้นที่ประสบภัยเป็นข้าว 376,464 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 23,519 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย ส่วนใหญ่เป็นข้าว 148,272 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 165.03 ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)

ทั้งนี้ ตามแผนการใช้น้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2556/57 มีปริมาตรน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ 3.3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร โดยวางแผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศจำนวน 2 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรตามลำดับความสำคัญ คือ เพื่อการอุปโภคบริโภค 1,921 ล้านลูกบาศก์เมตร รักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,748 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เกษตรกรรม 12,654 ล้านลูกบาศก์เมตร และอุตสาหกรรม 243 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับการจัดสรรน้ำดังกล่าว เป็นการจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา 5.3 พันล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ 3 พันล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 600 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักฯ 700 ล้านลูกบาศก์เมตร และลุ่มน้ำแม่กลอง 1 พันล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นเพื่อการอุปโภค – บริโภค 1.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 1. พันล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการเกษตร 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร “ผลการจัดสรรน้ำดังกล่าวปัจจุบันใช้น้ำไปแล้ว 10,662 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 52% ของแผน ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำใช้ได้ 5.3 พันล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีการใช้ไปแล้ว 3,641 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 69% ของแผนจัดสรรน้ำ”

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ประกาศแจ้งให้เกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทราบแล้วว่าตั้งแต่ต้นเดือนก.พ.2557 จะระบายน้ำเฉพาะเพื่อการอุปโภคและบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มเจ้าพระยาปีนี้อยู่ในเกณฑ์น้อย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 12 ก.พ.57

 

สถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ

12 ก.พ.2557

 • ภัยแล้งยาวนาน ชาวบ้านโป่งน้ำร้อนเดือดร้อนหนัก – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • ชาวสวนปาล์มท้อ ราคาปาล์มดีแต่ไม่มีขายถูกภัยแล้งคุกคาม – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • แล้งลามสุโขทัยนาพัง5หมื่นไร่-ไทยโพสต์

  11 ก.พ.2557

 • ชลประทานเริ่มหยุดส่งน้ำ 2 มี.ค. สิงห์บุรีเตือนงดเพาะปลูก – ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
 • ผู้ว่าฯบุรีรัมย์สั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง – เนชั่น
 • แล้งจัดน้ำแห้งคลองชาวกรุงเก่าออกจับปลาขายหารายได้เสริม – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • ทหารพัฒนาแจกน้ำช่วยเหลือชาวบ้านที่สตูล หลังประสบภัยแล้ง – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • กรมชลฯ มั่นใจปริมาณน้ำปีนี้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • ‘เชียงราย’ไม่พ้นภัยแล้ง ‘น้ำโขง’ส่อวิกฤติสันดอนโผล่ – ไทยรัฐ
 • บุรีรัมย์เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง ชลประทานจังหวัดหวั่นวิกฤติ – มติชน
 • ภัยแล้งกระทบ “บัว” ไม่ออกดอก ทำให้บัวอ่างทองขาดตลาด – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • จ.บุรีรัมย์ ประกาศให้ อ.พุทไธสง เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • 7 อำเภอมหาสารคามนอกเขตชลประทานส่อเค้าแล้งหนัก – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • กรมชลฯ วอนเกษตรกรงดทำนาปรังรอบ 2 ชี้ปริมาณน้ำไม่พอ – ASTVผู้จัดการออนไลน์

  10 ก.พ.2557

 • ผู้ว่าฯ อ่างทองเร่งรับมือภัยแล้ง – เนชั่น
 • นอภ.ดอยเต่าเตรียมเสนอจ.ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง – เนชั่น
 • กระบี่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้ง หลังส่อเค้ารุนแรง – เนชั่น
 • กระบี่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้ง หลังส่อเค้ารุนแรง – มติชน
 • ผู้ว่าฯ แพร่ ขึ้น ฮ.สำรวจสถานการณ์ภัยแล้ง-หมอกควัน – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • ภัยแล้ง 8 อำเภอจันทบุรียังไม่คลี่คลาย – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • สตูลภัยแล้งเริ่มคุกคามเกษตรกรเดือดร้อนหนักขาดน้ำเลี้ยง เป็ด-ไก่ – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • “ปลาแดก” สู้ภัยแล้ง ชาวศรีสะเกษทำไว้กิน-ขายเลี้ยงครอบครัว – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • ชาวนาอ่างทองหวั่นภัยแล้งขยายวงกว้าง เร่งสูบน้ำในคลองที่เริ่มแห้ง – มติชน
 • ปภ.มหาสารคามคาดภัยแล้งรุนแรงกว่าทุกปีเตรียมตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ – ASTVผู้จัดการออนไลน์

  9 ก.พ.2557

 • ปภ.เผยมีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 9 จังหวัด – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • กษ.ขอความร่วมมือชาวนาลุ่มน้ำเจ้าพระยางดทำนาปรังรอบ 2 – ASTVผู้จัดการออนไลน์
 • ตรังประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง เตือนเตรียมพร้อมรับมือ – มติชน
 • น้ำโขงลดต่อเนื่องจนเริ่มวิกฤต คาดปีนี้แล้งหนัก – ASTVผู้จัดการออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิกฤติ”ภัยแล้ง”ซ้ำเติม…ชาวนา

admin 5 เมษายน 2019

สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้มาเยือนเร็วกว่าทุกปี สร้างความเส […]