เปิดโลกอาสา : ของขวัญอาสา

พี่ตาล(นริศรา อารมณ์ชื่น) จากมูลนิธิสุขภาพไทย มาพร้อมกับเรื่องราวของการ ‘ให้เวลา’ ดูแลน้องในสถานสงเคราะห์ แม้ว่าบางช่วงต้องทำงาน 7 วันเต็มนานหลายเดือน แต่พี่ตาลก็ได้พลังจากการเห็นน้องๆ และอาสาต่างได้มีความสุขจากกิจกรรม พี่ตาลบอกว่า “เชื่อว่าทุกคนมีเมล็ดพันธุ์ความดีอยู่ตัวทั้งนั้น เพียงแต่จะอยู่ในรูปแบบไหนเท่านั้นเอง” ท่านสามารถติดตามกิจกรรมพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กได้ที่นี่..คลิก https://www.thaihof.org/power

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำให้การ คนงานอาสา (2548-2558)

admin 19 มิถุนายน 2019

วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2548 กิจกรรม “อาสานวดเด็ก : สัมผัสกาย สัมผัสรัก”

ทำดี ทำได้ ไม่ยาก

admin 19 มิถุนายน 2019

รายการไทยธำรง ตอน ทำดี ทำได้ ไม่ยาก อาสาสมัครเลี้ยงน้องที่บ้านเฟื่องฟ้า

อาสาสร้างสุขให้ “เด็ก”

admin 19 มิถุนายน 2019

 คุณอรวรรณ วงศ์ศิริวรรณ (ติ๋ม) แม่บ้าน เริ่มเป็นอาสาสมัครประจำสถานสงเคราะห์เด็ก­พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) รุ่นที่ 1