เภสัชกรจี้รัฐเร่งรวบรวมและอนุรักษ์สูตรยาไทยโบราณ

ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะคัมภีร์ใบลานแหล่งรวมความรู้รักษาโรค หลังจากพบมีบางพื้นที่นำคัมภีร์ไปขายว่า การชั่งขายคัมภีร์ใบลานมีมานานกว่า 20 ปีแล้ว เพียงแต่ขณะนี้เพิ่งมาเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สูตรตำรับยา การสูญหายของตำรับยาต่างๆ โดยเฉพาะการจดบันทึกใบลานมีหลายสาเหตุ ทั้งการที่ลูกหลานไม่เห็นคุณค่าขายให้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่า และส่งทอดตลาดไปที่สวนจตุจักร โดยขายกิโลกรัมละประมาณ 1,000 บาท หรือลูกหลานบางคนมีการเผาทำลายคัมภีร์ใบลาน โดยเชื่อว่าเป็นการส่งคืนให้กับบรรพบุรุษ หรือบางคนนำใบลานที่เป็นไปด้วยอักขระความรู้เหล่านั้นไปทำเครื่องรางของคลัง ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการสำรวจตัวเลขที่แน่ชัดว่ามีคัมภีร์ใบลานสูญหาย หรือถูกทำลายมากเท่าใด

ภญ.สุภาภรณ์ กล่าวว่า สำหรับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถือว่าโชคดีที่มีคนนำคัมภีน์หรือตำรับยา มาบริจาค กว่า 500 ตำรับทำให้มีสูตรยาสมุนไพร ภูมิปัญญาชาวบ้านหลงเหลือ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะเชื่อว่ายังมีตำรับยาสมุนไพรที่อยู่นอกเหนือจากการเก็บรักษาในหอสมุดแห่งชาติอีกจำนวนมาก หลงเหลืออยู่ตามวัดในอดีต เนื่องจากเป็นสถานที่เรียนรู้ เชื่อว่าหากมีการรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะลำพังตำรับยาบนใบลาน โดยเฉพาะที่ภาคกลาง มีสมุนไพรมากกว่า 700 ชนิดแล้ว

ที่มา : สำนักข่าวไทย http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/373065.html

บทความที่เกี่ยวข้อง