เวทีการพัฒนางานประจำสู่การทำวิจัย เพื่อสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

ชี้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ก่อให้เกิดความรู้เพียบ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฝากระบบการจัดการความรู้สำคัญ ควรขยายผล ถอดเป็นบทเรียน จัดทำคู่มือเผยแพร่ ขณะที่งานวิจัย ย้ำอาสาสมัครเป็นกลไกช่วยพั ฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการได้ดี พร้อมเผยนวัตกรรมทางความคิด จากการจัดการความรู้

เวทีรายงานผลการดำเนินการ “การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการพัฒนางานประจำสู่การทำวิจัย (Routine to Research)เพื่อสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์” ซึ่งประกอบไปด้วยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านรังสิต สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า) และสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ)
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

จัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสุขภาพไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

เล่าเรื่อง 10 ปีอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

admin 19 มิถุนายน 2019

คุณรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย และอดีตสมาชิ […]

จิตอาสาวัยใส

admin 19 มิถุนายน 2019

น.ส.เจนจิรา ประทุมยศ(น้ำหวาน) นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเป็นอาสาดูแลเด็ก ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท (รุ่นที่ 3)

อาสาสร้างสุขเพื่อน้องในสถานสงเคราะห์

admin 19 มิถุนายน 2019

โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนากลไกอาสาสมัครในส­­ถานสงเคราะห์