เวทีวิชาการ ปลูกสมุนไพรและศัพท์แพทย์พื้นบ้านฯ…คลิกที่นี่

 

วันที่ 28 มิ.ย. 66 เวลา 15.45 – 17.45 น.

ห้องประชุมฟีนิกซ์ 6 ฮอลล์ 11-12 อิมแพ็คเมืองทองธานี

“ความยั่งยืนและมั่งคงของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ”
ผ่านเรื่องจริง
1.การปลูกสมุนไพร ที่บ้านหมอพื้นบ้าน คือ แหล่งยาและรักษาพันธุ์กรรมพืช
2. การจัดทำศัพท์แพทย์พื้นบ้าน 3 ภาค (เหนือ อีสาน ใต้) ครั้งแรกในไทยที่พยายามรวมรวมศัพท์เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาสู่การดูแลสุขภาพในชีวิตจริง