เวทีวิชาการ : ปลูกสมุนไพรและศัพท์แพทย์พื้นบ้าน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

 

วันที่ 28 มิ.ย. 66 เวลา 15.45 – 17.45 น.
ห้องประชุมฟีนิกซ์ 6 ฮอลล์ 11-12 อิมแพ็คเมืองทองธานี

“ความยั่งยืนและมั่งคงของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ”
ผ่านเรื่องจริง
1.การปลูกสมุนไพร ที่บ้านหมอพื้นบ้าน คือ แหล่งยาและรักษาพันธุ์กรรมพืช
2. การจัดทำศัพท์แพทย์พื้นบ้าน 3 ภาค (เหนือ อีสาน ใต้) ครั้งแรกในไทยที่พยายามรวมรวมศัพท์เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาสู่การดูแลสุขภาพในชีวิตจริง

เที่ยวทะเล รู้จักแสมทะเลหรือไม่ ?

admin 8 เมษายน 2024

แสมขาว เป็นไม้ป้องกันการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งและต้านลมได้ดี พบรายงานว่าแก้พิษจากสัตว์น้ำทุกชนิด โดยเฉพาะปลามีพิษจากทะเลทุกชนิด

มะกัก พืชถิ่นเดียว

admin 4 เมษายน 2024

มะกัก หรือ มะกอกป่า สรรพคุณตามความรู้ดั้งเดิม เปลือกแก้กระหายน้ำ แก้ไข้ร้อนใน รักษาโรคหนองใน แก้โรคเกี่ยวกับลำไส้

สุขภาพแบบบูรณาการ อสม.พื้นบ้านที่โคกทราย

admin 2 เมษายน 2024

ปฐมภูมิแนวใหม่ เป็นการรวมตัวของบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมั […]