เวทีวิชาการ : ปลูกสมุนไพรและศัพท์แพทย์พื้นบ้าน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

 

วันที่ 28 มิ.ย. 66 เวลา 15.45 – 17.45 น.
ห้องประชุมฟีนิกซ์ 6 ฮอลล์ 11-12 อิมแพ็คเมืองทองธานี

“ความยั่งยืนและมั่งคงของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ”
ผ่านเรื่องจริง
1.การปลูกสมุนไพร ที่บ้านหมอพื้นบ้าน คือ แหล่งยาและรักษาพันธุ์กรรมพืช
2. การจัดทำศัพท์แพทย์พื้นบ้าน 3 ภาค (เหนือ อีสาน ใต้) ครั้งแรกในไทยที่พยายามรวมรวมศัพท์เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาสู่การดูแลสุขภาพในชีวิตจริง

ยาเลือดงาม

admin 19 กันยายน 2023

ยาเลือดงาม สรรพคุณที่ประกาศไว้ ใช้แก้ปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ และแก้มุตกิด (ตกขาว ระดูขาว)

ยาต้ม (จบ)

admin 15 กันยายน 2023

“ยาต้ม” ทำให้…ลดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าภาพงานศพ/งานบุญ คนมางานดื่มยาต้มแล้วสุขภาพดีกว่าดื่มน้ำอัดลมและเหล้า

สมุนไพร (วัชพืช) ในที่รกร้าง

admin 12 กันยายน 2023

ในเมืองไทยยังมีการศึกษาเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับจากพื้นที่ว่างเปล่าน้อยมาก แต่พบว่าพืชในพื้นที่ว่างเปล่านับร้อยชนิดมีคุณค่าด้านสมุนไพรมากมาย